.

Regulamin

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.bellodecor.com.pl (zwanym dalej w regulaminie Bello Decor)

Sklep internetowy bellodecor.com.pl, dostępny pod adresem www.bellodecor.com.pl, prowadzony jest przez firmę 4kitchen.pl Joanna Łebkowska 05-071 Sulejówek, ul.Wierzbowa 12 NIP 113-215-41-95, Regon 142426387.

1. Sklep internetowy Bello Decor prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej bellodecor.com.pl, w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również osobiście bądź e-mailem. 

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Bello Decor są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych. 

3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu BelloDecor są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT. 

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia. 

5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym. 

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia. 

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

9. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszt wysyłki pokrywa Klient, chyba, że informacja na stronie produktu odnośnie cennika wskazuję inaczej. Koszt wysyłki podawany jest automatycznie podczas dokonywania zamówienia.

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze: należność pobiera kurier
- szybki e-przelew oraz płatność kartą kredytową, "Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYU bądź PAYPAL
- tradycyjny przelew bankowym na konto sklepu;
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
- płatność na raty dla transakcji powyżej 300 zł

11. Zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku ”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania 
tutajFormularz ten należy przesłać pocztą na adres 4kitchen.pl Joanna Łebkowska Wierzbowa 12, 05-071 Sulejówek lub też na adres mailowy: [email protected]

12. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy  w obecności kuriera sporządzić protokół szkód bądź braków oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. W sytuacji, gdy kurier z jakiegoś powodu nie chce uczestniczyć w sprawdzaniu zawartości przesyłki należy ją sprawdzić tego samego dnia, kiedy była doręczona i powiadomić nas mailem na adres [email protected] o uszkodzeniach wraz z dokumentacją zdjęciową. Jest to tak samo traktowane jak protokół szkody spisany z kurierem.
 
13. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

14. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4kitchen.pl Joanna Łebkowska z siedzibą w 05-071 Sulejówek, ul.Wierzbowa 12. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Bello Decor są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Podany w trakcie składania zamówienia adres email może być przetwarzany w celu przesyłania ofert marketingowych sklepu o ile klient wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie zgody na takie przetwarzanie w trakcie składania zamówienia. Klientowi w każdym momencie przysługuję prawo cofnięcia takiej zgody pisemnie, telefonicznie bądź mailem na adres [email protected] .
15.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [https://www.bellodecor.com.pl/pl/regulamin] oraz pobrać go i 
sporządzić jego wydruk, link do regulaminu w wersji PDF tutaj.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT
 
Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Bello Decor prowadzony pod adresem www.bellodecor.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez 4kitchen.pl Joanna Łebkowska prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w 05-071 Sulejówek, ul.Wierzbowa 12(dalej zwanego Sklepem Internetowym). 
Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. 
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. 
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas i dokonywania zakupów? 
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem 
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów  na 
Witrynie: 
1) nazwisko i imię,
2) adres do wysyłki zamówienia (nie musi to być adres zamieszkania, czy też zameldowania)
3) adres poczty elektronicznej, 
4) numer telefonu. 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zakupu w ramach Witryny.

 
Udostępnienie informacji:
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:
- Firma Kurierska DPD w celu realizacji wysyłki Państwa zamówień
- Firma kurierska InPost w celu realizacji usługi dostarczania paczek za pomocą paczkomatów InPost
- Firma Artnet Sadowski Artur operator serwisu za pomocą, którego przesyłamy Państwu informację o statusach zamówień (tylko numer telefonu)
- Serwis Opineo.pl (tylko adres email) w celu oceny przeprowadzonej transakcji
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do firm świadczących usługi email marketingowe w celach przesłania oferty handlowej informacji o promocjach i nowościach. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres [email protected]
 
Polityka Cookies 
Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu zapamiętania danych sesji użytkownika oraz w celu wyświetlania informacji o zjazdach użytkownika. Używane są także cookie serwisu facebook.com w celu możliwości polubienia strony.
 
Jakich plików cookies używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plik cookies sesyjne stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez serwis facebook.com podlegają ich własnej polityce prywatności.
 
Czy pliki cookies zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowe.

xmas_popup

Kategorie w sklepie!

Nasze marki