.

Reklamacje i zwroty

Zwroty produktów/odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 7.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku ”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie trzydziestu dni od daty odebrania przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj.
Formularz ten prosimy przesłać pocztą na adres 4kitchen.pl Joanna Łebkowska 05-071 Sulejówek, ul.Wierzbowa 12 lub też na adres mailowy [email protected]
 
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez klienta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep Bello Decor świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 
 
Zwrot pieniędzy
Sklep gwarantuje także całkowity zwrot pieniędzy równy wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki, jeśli takie były. Koszty odesłania produktu ponosi zamawiający.
 
Reklamacje
Sklep BelloDecor.com.pl, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected] . Sklep BelloDecor.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep BelloDecor.com.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres  wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 
Prosimy, aby do reklamowanego produktu dołączać kopię dowodu zakupu oraz wypełniony protokół reklamacyjny dostępny tutaj, gdyż bardzo ułatwi to nam proces reklamacji.
 
Uszkodzenie produktu w trakcie transportu
Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody spisanego u klienta lub też informacji przesłanej przez klienta drogą elektroniczną na adres [email protected] najlepiej z dokumentacją zdjęciową w dniu, kiedy przesyłka została dostarczona. Zapraszamy również do pobierania protokołu reklamacyjnego tutaj, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji.
Sklep BelloDecor.com.pl wymienia uszkodzone produkty w możliwie jak najkrótszym czasie. Okres ten może się przedłużyć w przypadku chwilowego braku fabrycznie nowego produktu w magazynie producenta.

xmas_popup

Kategorie w sklepie!

Nasze marki